Mitä tehdä, jos lapseni kokee epäasiallista käytöstä urheilussa?

Juttele lapsen kanssa tapahtuneesta

Juttele lapsen kanssa tapahtuneesta – mitä on tapahtunut ja miten lapsi itse tilanteen kokee. Anna tilaa lapsen tunteille ja kokemukselle.

Jos on syytä epäillä rikosta, ota välittömästä yhteyttä poliisiin. Jos et ole varma onko syytä epäillä rikosta voit konsultoida poliisia asiassa. Neuvoa voit myös kysyä esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä ja Et ole yksin -palvelusta.

Ota yhteyttä lapsen valmentajaan

Ota yhteyttä lapsen valmentajaan. Vaikka epäasiallisesti käyttäytynyt henkilö olisi lapsen valmentaja, pyri ensin keskustelemaan aiheesta kyseisen henkilön kanssa. Kyseessä voi myös olla väärinkäsitys tai esimerkiksi lapsen kokema pettymys harjoituksissa. Tässä tapauksessa voitte yhdessä miettiä miten valmentaja voisi parhaiten olla mukana tukemassa lastasi asiassa.

Valmentajat ovat sitoutuneet kaikkia lapsia kunnioittavaan kohteluun, ja samalla sinä vanhempana olet sitoutunut kunnioittavaan kohteluun seuran työntekijöitä kohtaan. Anna aina palaute rauhallisesti, jolloin se on myös helpompi vastaanottaa.   Jos lapsi kokee huonoa kohtelua muiden urheilijoiden taholta, on valmentaja vastuussa puuttumaan huonoon kohteluun. Et ole yksin-sivuilla on ohjeita valmentajille kuinka puuttua kiusaamiseen ja häirintään. Voit käyttää apuna näitä ohjeita, kun keskustelet siitä, miten kiusaamiseen puututaan.

Joskus valmentajan puuttuminen asiaan ei riitä, ja tilanteet vaativat tarkempaa selvittämistä.  Kyseessä voi esimerkiksi olla tilanne, jossa valmentaja käyttäytyy epäasiallisesti tai ryhmän sisällä tapahtuvaa kiusaamista ei ole saatu loppumaan. Voit ottaa yhteyden seuran vastuuhenkilöön tai seuran hallintoon tai esimerkiksi valmentajan esihenkilöön. Voitte keskustella yhdessä, miten lapsesi kohtaamaan epäasialliseen käytökseen olisi parasta puuttua. Seuralla on vastuu puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan, häirintään ja kaikkeen epäasialliseen käytökseen seurassaan. Seuroille voi myös vinkata Et ole yksin -palvelun materiaalipankista löytyvistä puuttumisen ohjeista.

Seuran tulee kuulla asiassa kaikkia osapuolia

Seuran tulee kuulla asiassa kaikkia osapuolia. Varmista, että asiaa selvitettäessä myös lapsia ja heidän mielipidettään kuullaan. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevassa päätöksenteossa ja lapselle tulee antaa mahdollisuus korjata käyttäytymistään, jos hän on toiminut väärin. Lapselle on tärkeää kertoa, että minkälaista käytöstä häneltä odotetaan jatkossa ja mikä käytöksessä oli väärin. Sinulla on huoltajana oikeus olla mukana alaikäisen kuulemisessa.

Usein tilanteet selviävät juttelemalla. Voit pyytää lisäksi kasvokkaista tapaamista valmentajan ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa. Usein ristiriitatilanteessa on hyvä pyytää puolueetonta osapuolta mukaan tapaamiseen, jotta asiaan saadaan ulkopuolinen näkökulma mukaan.

Voit pyytää seuraa kertomaan toimintaperiaatteistaan tapaamisessa. Jokaisen lasten ja nuorten kanssa toimivan aikuisen tulee olla selvillä seuran säännöistä ja toimintaperiaatteista. Jokaisella lapsella on oikeus kunnioittavaan kohteluun ja turvalliseen harrastusympäristöön. Jokaista ristiriitatilannetta selvitettäessä on pidettävä etusijalla lapsen etu.  Tapaamisesta ja siitä, mitä on sovittu, on hyvä pyytää kirjallinen yhteenveto, jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin myöhemmin.

Jos asia ei ratkea seurassa, niin neuvoa voi kysyä myös lajiliitostasi tai liikunnan aluejärjestöstä. Usealla lajiliitolla on asiaan liittyen omat yhteyshenkilöt. Et ole yksin -palvelu voi auttaa sinua selvittämään oikean yhteyshenkilön lajiliitostasi.

Suekin ILMO-palveluun voi ilmoittaa urheilun eettisistä rikkomuksista.

Älä jää asian kanssa yksin. Et ole yksin -palvelu tarjoaa keskusteluapua.