För att förebygga trakasserier, våld och alla slag av osakligt beteende är det viktigt att tränarna och andra som arbetar med idrottare får utbildning om ämnet. Du är inte ensam-tjänsten producerar en till idrottsföreningar riktad webbkurs om förebyggande av våld och trakasserier, som publiceras våren 2020.