Det är viktigt att man i idrottsföreningarna kommunicerar öppet om verksamhetens värden och vad som är och inte är tillåtet i föreningen. Vid förebyggande av våld och trakasserier är det viktigt att föreningens eller grenens ledande personer antar en aktiv roll.  Genom att framhålla dessa saker uppmuntrar man också till att berätta om man upplever att något strider mot föreningens värden.

Ju mer idrottarna, föräldrarna och tränarna vet om fenomenet, desto svårare är det också för personer att utöva våld.

  • Föräldrarna har en nyckelposition i förebyggandet av våld och trakasserier mot barn och unga. Det är bra att diskutera ämnet till exempel på föräldrakvällar. Ämnet är emellertid inte bekant för alla och det är inte nödvändigtvis lätt att börja prata om det. Du är inte ensam-tjänsten producerar ett eget material för föräldrar som stöd för diskussion, som publiceras våren 2020.
  • De unga själva ska kunna identifiera trakasserier och våld, samt vara medvetna om integritet och sin egen självbestämmanderätt. Tränarna kan gå igenom dessa ämnen med barnen och ungdomarna och försäkra att alla idrottare vet vad som är tillåtet i föreningen och vem de kan berätta för om osakligt beteende som de har upplevt.  Man kan också närma sig ämnet med hjälp av materialet för ungdomar på webbsidorna för Du är inte ensam. etoleyksin.fi/nuorille. Materialet för unga kompletteras under år 2020.
  • Det är inte lätt att prata om våld eller trakasserier som man har blivit utsatt för. Ibland är det bästa alternativet att prata anonymt med en utomstående yrkesperson. Idrottare, tränare och föreningsfunktionärer kan kontakta Du är inte ensam-tjänsten. Inom föreningen kan man framhålla Du är inte ensam-tjänsten till exempel genom att lägga tjänstens banner på webbsidan.

Ladda ner: Du är inte ensam-tjänstens banner