• Idrottsföreningarna ska kontrollera brottslig bakgrund hos alla arbetstagare som arbetar med barn och unga. Vi rekommenderar även att kontrollera brottslig bakgrund hos alla frivilliga som arbetar med barn och unga.
  • Alla som arbetar med barn och unga ska intervjuas och deras referenser ska kontrolleras. I intervjuerna berättar man för ansökande om föreningens regler och åtgärder som skyddar idrottaren.
  • Varje ny arbetstagare ska göras förtrogen med föreningens verksamhetsmodeller, som därefter ska kvitteras. Arbetsgivaren kan på så sätt bevisa att arbetstagaren är medveten om föreningens verksamhetsmodeller och det är enklare att reda upp tvister. Samtidigt får även tränaren all nödvändig information om sin roll som tränare. När man sätter sig in i förhållningsreglerna angående verksamhet med barn och unga kan man använda till exempel tränarens modellregler. (Modellreglerna finns i följande avsnitt)