• Urheiluseurojen tulee tarkistaa rikostaustaote kaikilta lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä. Suosittelemme myös tarkistamaan rikostaustan kaikilta lasten- ja nuorten parissa toimivilta vapaaehtoisilta.
  • Kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat tulee haastatella ja tarkastaa heidän suosittelijansa. Haastatteluissa hakijoille kerrotaan seuran säännöistä ja urheilijaa suojaavista toimenpiteistä.
  • Jokainen uusi työntekijä tulee perehdyttää seuran toimintatapoihin ja pyytää kuittaus perehdytyksen jälkeen. Työnantaja pystyy näin todentamaan, että työntekijä on tietoinen seuran toimintatavoista ja kiistatilanteiden selvittäminen on helpompaa. Näin myös valmentaja saa kaiken tarvittavan tiedon roolissaan toimimiseen. Lasten ja nuorten kanssa toimimiseen liittyviin käytössääntöihin perehdyttäessä apuna voi käyttää esimerkiksi valmentajan mallisääntöjä. (mallisäännöt löytyvät seuraavasta osiosta)