• Föreningen

Föreningen ska kontrollera att deras egna regler är uppdaterade och tar hänsyn till trakasserier och våld, samt de disciplinära åtgärder som dessa leder till. Föreningarna kan till exempel ta i bruk Olympiakommitténs modellregler.

  • Personalen och frivilliga

Det är viktigt att de gemensamma reglerna för arbete med barn och unga är så detaljerade och tydliga som möjligt och att alla har bundit sig till dem.

Detaljerade regler minskar möjligheterna att missbruka förhållandet mellan tränaren och idrottarna. Reglerna skyddar även tränaren från eventuella misstankar och ger hen trygghet att agera inom de gränser som reglerna tillåter. Det är lättare att utreda fall av osakligt beteende när man i föreningen kan vädja till de undertecknade reglerna.

Föreningarna kan be personer som arbetar med barn och unga att läsa och underteckna reglerna. Föreningen ska på förhand fundera vad överträdelse av reglerna leder till. Föreningarna kan använda modellreglerna som skapats i Du är inte ensam-projektet som sådana eller anpassa dem för sin egen gren. Det är viktigt att ge vuxna som arbetar med barn och unga inom föreningen en möjlighet att ställa frågor om reglerna.

Ladda ner här: Modellregler för arbete med barn och unga

Det är viktigt att informationen om reglerna även kommer till idrottarna samt föräldrarna. På så sätt kan de snabbare identifiera när gränser har överträtts och ingripa i eventuell osaklig aktivitet. Föreningar kan redigera nedanstående meddelandemodell och göra den lämplig för sin egen kommunikation.

Ladda ner här: Meddelande åt föräldrarna.

  • Idrottarna

Mobbning och sexuella trakasserier händer oftast på en annan idrottares initiativ. Inom varje grupp och lag ska man alltid i början av säsongen skapa gemensamma spelregler, som man använder för att öka idrottarnas känsla av säkerhet och samhörighet.

Barn ska ges en chans att delta i beslutsfattande som berör dem. Detta skapar en miljö där de vågar försvara sina rättigheter och lyfta fram sina bekymmer. Att tillsammans skapa spelregler är ett enkelt sätt att involvera unga idrottare, samt få dem att acceptera de gemensamma reglerna.

I samband med att man skapar de gemensamma reglerna ska man även berätta för barn och unga om deras rättigheter, samt vägleda om hur de ska gå tillväga om de upplever osakligt beteende. Föreningarna kan dela ut nedanstående anvisning till tränarna som hjälp för att skapa regler och berätta om barns och ungas rättigheter. Föreningarna ska ge tränarna instruktioner att skapa spelregler i början av varje träningssäsong.

Ladda ner här: Anvisning för att skapa regler och berätta om barns och ungas rättigheter