Föreningen ska ha tydligt utsedda personer till vilka osakligt beteende kan anmälas. Här ska man observera att personerna kan bytas ut och vara borta och därför ska även reservpersoner ska utses. Personer som tar emot klagomål kan till exempel vara träningschefen, en styrelsemedlem och verksamhetsledaren.

Föreningen ska också utse ett organ som fattar disciplinära beslut, till exempel föreningens styrelse. Föreningens styrelse ska alltid informeras om fall av våld eller trakasserier inom föreningen.

Personen/personerna som mottager käromål och bekymmer ska namnges tydligt på föreningens webbsidor.  Det är viktigt att i alla fall en av personerna är så lättillgänglig som möjligt för barn och unga. Vid valet av denna person kan man ordna en omröstning bland barnen och ungdomarna.

Det är också bra att överväga att erbjuda en anonym möjlighet för att ta upp klagomål eller orosmoment. Det kan vara en hög tröskel för att utrycka oro till exempel av rädslan av att det påverkar den egna ställningen inom hobbyn.  Sådana anonyma möjligheter är till exempel en digital eller fysisk brevlåda.

Rapporteringskanalerna meddelas på föreningens webbsidor och nyhetsbrev el.dyl. Föreningarna kan använda texten nedan som modell för sin egen kommunikation.

Ladda ner här: textmodell för föreningens webbsidor eller meddelande