Seurassa tulee olla selkeästi nimetyt henkilöt, joille voi ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä. Tässä on huomioitava, että henkilöt voivat vaihtua ja olla pois, joten myös varahenkilöt on nimettävä. Valituksia vastaanottavat henkilöt voivat olla esimerkiksi valmennuspäällikkö, hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja.

Seuran tulee myös nimetä elin, joka tekee kurinpidolliset päätökset, esimerkiksi seuran hallitus. Seuran hallitusta tulee aina informoida seurassa esiin tulevista väkivalta- tai häirintätapauksista.

Henkilö/ henkilöt, jotka vastaanottavat kanteita ja huolia tulee olla selkeästi nimetty seuran nettisivuilla.  On tärkeää, että ainakin yksi henkilöistä on mahdollisimman helposti lähestyttävä lapsille ja nuorille. Tämän henkilön valinnasta voi järjestää äänestyksen lasten ja nuorten keskuudessa.

Valitusten tai huolten esiintuomiseen on myös hyvä harkita nimettömän mahdollisuuden tarjoamista. Huolen ilmaisemiseen voi olla korkea kynnys esimerkiksi siitä pelosta, että se vaikuttaa omaan asemaan harrastuksessa.  Tällaisia nimettömiä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi digitaalinen tai fyysinen kirjelaatikko.

Raportointikanavasta tiedotetaan seuran nettisivulla ja uutiskirjeessä tms. Seurat voivat käyttää alla olevaa tekstiä pohjana omaan tiedotukseensa.

Lataa tästä: malliteksti seuran nettisivuille tai tiedotteeseen