Inom föreningen är det också bra att med jämna mellanrum genomföra en enkät om idrottarnas belåtenhet.  På så sätt kan föreningen visa att den bryr sig om barns och ungas välbefinnande, samt ingripa i missförhållanden, som inte annars nödvändigtvis skulle komma fram. Som modell kan föreningen till exempel använda Olympiakommitténs responsenkäter för föreningsverksamhet.