Seurassa on myös suositeltavaa tasaisin väliajoin toteuttaa kysely harrastajien tyytyväisyydestä.  Tällä tavalla seura voi näyttää välittämistään lasten ja nuorten hyvinvoinnista, sekä puuttua epäkohtiin, joita ei muuten välttämättä tulisi esiin. Seura voi käyttää pohjana esimerkiksi Olympiakomitean seuratoiminnan palautekyselyitä.