• Seura

Seuran tulee tarkastaa, että heidän omat sääntönsä ovat ajan tasalla ja niissä huomioidaan häirintä ja väkivalta, sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Seurat voivat ottaa käyttöönsä esimerkiksi Olympiakomitean mallisäännöt.

  • Henkilökunta ja vapaaehtoiset

On tärkeää, että yhteiset säännöt lasten ja nuorten kanssa toimimiseen ovat mahdollisimman yksityiskohtaiset, selkeät ja kaikki ovat niihin sitoutuneet.

Yksityiskohtaiset säännöt vähentävät mahdollisuuksia väärinkäyttää valmentaja-valmennettava suhdetta. Säännöt suojaavat myös valmentajaa mahdollisilta epäilyiltä ja antavat hänelle turvallisen mielen toimia sääntöjen sallimissa rajoissa. Epäasiallisen käytöksen tilanteiden selvittäminen on helpompaa, kun seurassa voidaan vedota allekirjoitettuihin sääntöihin.

Seurat voivat pyytää lasten ja nuorten kanssa toimivia lukemaan ja allekirjoittamaan säännöt. Seuran tulee pohtia etukäteen, mitä sääntöjen rikkomisesta seuraa. Seurat voivat käyttää Et ole yksin-hankkeessa luotuja mallisääntöjä sellaisenaan tai muokata niitä omaan lajiinsa sopivaksi. Seurassa on tärkeää antaa lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille mahdollisuus esittää kysymyksiä sääntöihin liittyen.

Lataa tästä: Mallisäännöt lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

On tärkeää, että tieto säännöistä kulkeutuu myös urheilijoille, sekä vanhemmille. Näin he voivat nopeammin tunnistaa, kun rajoja on ylitetty ja puuttua mahdolliseen epäasialliseen toimintaan. Seurat voivat muokata alla olevan tiedotepohjan viestintäänsä sopivaksi.

Lataa tästä: Tiedote vanhemmille.

  • Urheilijat

Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä tapahtuvat useimmiten toisen urheilijan taholta. Jokaisessa ryhmässä ja joukkueessa tulee luoda aina kauden alussa yhteiset pelisäännöt, joilla pyritään lisäämään urheilijoiden turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunnetta.

Lapsille tulee luoda mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä luo ympäristöä, missä he uskaltavat puolustaa oikeuksiaan ja nostaa esiin huoliaan. Pelisääntöjen luominen yhdessä on helppo tapa osallistaa nuoria urheilijoita, sekä saada heidät sitoutumaan yhteisiin sääntöihin.

Pelisääntöjen luomisen yhteydessä lapsille ja nuorille on myös kerrottava heidän oikeuksistaan, sekä ohjeistettava miten toimia jos he kokevat epäasiallista käytöstä. Seurat voivat jakaa alla olevan ohjeen valmentajille avuksi pelisääntöjen luomiseen ja lasten ja nuorten oikeuksista kertomiseen. Seurojen tulee ohjeistaa valmentajia luomaan pelisäännöt jokaisen harjoituskauden alussa.

Lataa tästä: Ohje pelisääntöjen luomiseen ja lasten ja nuorten oikeuksista kertomiseen