On tärkeää, että urheiluseuroissa viestitään selkeästi toiminnan arvoista ja siitä mikä seurassa on ja ei ole sallittua. Väkivallan allan ja häirinnän ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että seuran tai lajin johtohahmot ottavat aktiivisen roolin.  Pitämällä näitä asioita esillä myös kannustetaan puhumaan jos jokin koetaan seuran arvojen vastaiseksi. Lataa täältä Et ole yksin-palvelun valmiita viestintämateriaaleja seuroille.

Mitä enemmän urheilijat, vanhemmat ja valmentajat ilmiöstä tietävät, sitä hankalampaa myös väkivallan tekijöiden on toimia.

  • Vanhemmat ovat avainasemassa ehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää. Aihe on hyvä pitää esillä esimerkiksi vanhempainilloissa. Voit käyttää apuna Et ole yksin-palvelun vanhempainiltoihin tekemiä valmiita dioja.
  • Nuorten itsensä tulee tunnistaa häirintä ja väkivalta, sekä olla tietoisia turvataidoista ja omasta itsemääräämisoikeudestaan. Valmentajat voivat käydä näitä aiheita läpi lasten ja nuorten kanssa ja varmistaa, että kaikki urheilijat tietävät, mikä seurassa on sallittua ja kenelle he voivat kokemastaan epäasiallisesta käytöksestä kertoa.  Aihetta voi lähestyä myös Et ole yksin-nettisivuilla löytyvien nuorille suunnattujen materiaalien avulla. etoleyksin.fi/nuorille. Nuorten materiaalit täydentyvät vuoden 2020 aikana.
  • Kohtaamastaan väkivallasta tai häirinnästä puhuminen ei ole helppoa. Joskus puhuminen ulkopuoliselle ammattilaiselle nimettömänä on se paras vaihtoehto. Et ole yksin palveluun voi olla yhteydessä urheilijat, valmentajat ja seuratoimihenkilöt. Seurassa voidaan pitää esillä Et ole yksin-palvelua esimerkiksi laittamalla Et ole yksin-palvelun nettibannerit nettisivuilleen.