Lapsen itsemääräämisoikeutta vahvistaa tietoisuus turvataidoista. Turvataitokasvatuksen avulla nuoren omia voimavaroja vahvistetaan, sekä lisätään tietoa seksuaalioikeuksista ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Niiden avulla lapsi saa taitoja, joiden avulla voi välttyä joutumasta kiusaamisen, väkivallan tai ahdistelun kohteeksi tai siihen joutuessaan hän osaisi toimia ja puolustaa omia rajojaan. Tärkeänä osana turvataitoja on oppia kunnioittamaan myös toisten rajoja. Kun turvataidoista puhutaan myös kotona, tulevat ne lapsille tutuiksi ja he osaavat ja uskaltavat toimia omien rajojensa asettamisessa erilaisissa tilanteissa.

Keskustellessasi lapsen kanssa turvataidoista, on hyvä ikätason huomioon ottaen käsitellä seuraavia teemoja:

  • Rohkaise nuorta ilmaisemaan omia tarpeitaan, toiveitaan ja rajojaan, sekä kunnioittamaan näitä myös muilla ihmisillä. Nuoren kanssa voi käydä läpi eri tunteita, esimerkiksi rakastumisesta, kiinnostumisesta, epävarmuudesta, häpeästä, mustasukkaisuudesta ja pelosta.  Voit myös puhua nuoren kanssa ystävyyden, rakkauden ja intohimon välisistä eroista ja auttaa nuorta hyväksymään sen, että eri ihmiset tuntevat eri tilanteissa eri tavoin.
  • Kannusta nuorta tekemään seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä vastuullisia päätöksiä ja tietoon perustuvia valintoja. Nuoren on hyvä tietää perustiedot hygieniasta ja ehkäisystä, sekä siitä, mistä niihin liittyen voi hakea apua ja lisätietoa. Puhu seksuaalisuudesta myös myönteisessä valossa (sen vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen) ja anna nuorelle lupa kysyä ja kertoa mieltään askarruttavista asioista.
  • Kannusta nuorta pyytämään apua ja tukea ongelmatilanteissa. Puhukaa yhdessä siitä, mistä nuori voi hakea apua ja kerro, että sinulle voi aina tulla juttelemaan.
  • Auta nuorta tunnistamaan riskialttiita tilanteita ja hallitsemaan niitä. Kerro nuorelle seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja avun hakemisen tärkeydestä. Voit puhua myös siitä, mikä helposti lisää riskialtista käyttäytymistä (alkoholi, vertaispaine, kiusaaminen jne.)

Käy lapsesi kanssa läpi kolmen kohdan sääntö.  Jos jokin asia, tapahtuma tai kosketus tuntuu lapsestasi pahalta, hänen on hyvä tietää, mitä voi tehdä.

  • Sano ei. Opeta lastasi sanomaan jämäkästi ei. Se voi tuntua joskus vaikealta, mutta hänellä on oikeus sanoa ei, jos ei tunne oloaan hyväksi tilanteessa.
  • Poistu paikalta. Lapsellasi on oikeus poistua paikalta, sulkea nettisivu, blokata somessa tullut keskustelija yms. ilman lupaa ja ennakkovaroitusta. Jos tilanne tuntuu hänestä epämiellyttävältä ja väärältä, hän saa tehdä niin. Se ei ole epäystävällistä käytöstä vaan turvataito.
  • Kerro luotettavalle aikuiselle. Voit lapsesi kanssa miettiä etukäteen, ketkä ovat sellaisia luotettavia ja turvallisia aikuisia lapsesi elämässä, kenelle hän voi kertoa vaikeistakin asioista. Kun siitä on puhuttu aikaisemmin, on hädän hetkellä helpompi ottaa yhteyttä ja kertoa.

Lähteet:

https://www.etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/miten-tunnistan-alaikaiseen-kohdistuneen-seksuaalirikosepailyn.pdf

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mita-suojaikaraja-tarkoittaa/

https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/tietoa_parisuhdeammattilaisille/asiakastyon_lakitietoa/suojaikarajat/

http://www.punainenkorttirasismille.fi/wp-content/uploads/Kasvatuspaketti-PKR-1.pdf

https://www.tasa-arvo.fi/seksuaalinen-hairinta

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/itsemaaraamisoikeus-on-avain-seksuaalisen-hairinnan-vastustamisessa

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, WHO 2010))

Turvataidot ja lapsen keho. Väestöliitto. https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/4d1cafc1f97e14d772254bd037762223/1591182977/application/pdf/6053282/Turvataidot%20ja%20lapsen%20keho.pdf