Kerro lapsen oikeuksista

Lapsen oikeudet hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989, ja se on oikeudellisesti sitova siihen sitoutuneille valtioille. Tämä sopimus velvoittaa kaikkia ottamaan ihmisoikeudet huomioon lapsen näkökulmasta. Seuralla on velvollisuus katsoa, että lapsen ja nuoren oikeudet toteutuvat seuran toiminnan yhteydessä. Näistä oikeuksista on hyvä puhua lapsen tai nuoren kanssa. Häntä on myös hyvä muistuttaa, että nämä oikeudet koskevat kaikkia, ja myös hänen on omassa toiminnassaan otettava ne huomioon. Tässä harrastuksen kannalta olennaisia oikeuksia, joista ainakin olisi hyvä keskustella lapsen kanssa.

Oikeus psyykkiseen koskemattomuuteen 

 • Lapsilla ja nuorilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun. Heitä ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa. Kenenkään ei tarvitse sietää rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä.
 • Jokaisella on oikeus tulla tasapuolisesti huomioiduksi myös harjoituksissa.
 • Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat kiellettyjä.
 • Seksuaalista häirintää on esimerkiksi
 • epäasialliset seksuaaliset puheet, esimerkiksi vitsit, vartaloa tai intiimiä yksityiselämää koskevat seksuaaliväritteiset huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa, WhatsApp-, Snapchat- viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot
 • yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi
 • halventava puhe toisesta sukupuolesta
 • toisen sukupuolen alentaminen
 • kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Jokaisella on oikeus harrastaa rauhassa ilman pelkoa seksuaalisesta tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä. Jokaisella on oikeus ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla, ei ole oikeaa tapaa olla poika tai tyttö, kuten ei myöskään ole olemassa poikien tai tyttöjen lajeja.

Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta koskemattomuuteen, omiin rajoihin ja väkivallattomuuteen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta. Nuorten maailmassa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaa esimerkiksi epämukava koskettelu, viestittely, huutelu, epätasavertainen seurustelu ja seksuaalinen väkivalta.  Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa siis sitä, että lapsi saa itse päättää, kuka hänen kehoonsa saa koskea. Kukaan ei saa koskea toiseen ilman lupaa.

Kerro harrastukseen kuuluvasta koskemisesta

Fyysisen kontaktin harrastuksessa tulee aina perustua lapsen tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan. Aikuisen tulee suojella nuoren fyysistä koskemattomuutta ja puuttua heti, jos sitä rikotaan.

Ohjaajan tulee myös kertoa lajiin kuuluvasta koskettamisesta ja sanoittaa koskemista lapselle. Myös vanhempi voi jutella lapsen kanssa siitä, että ohjaaja koskee esimerkiksi avustaessa, koska se voi olla oppimisen tai turvallisuuden kannalta tärkeää. Lapsen kanssa voi harjoitella sitä, miten kertoa ohjaajalle, jos jokin kosketus ei tunnu hyvältä.

Lapsen kanssa on hyvä keskustella siitä, että on olemassa hyvää ja huonoa kosketusta. Hyvää koskemista voi olla esimerkiksi lohduttaminen halaamalla tai selkään taputtamalla tai vaikka onnistumisen juhliminen ylävitosilla.  Huono kosketus on sellaista, mistä ei itse voi kieltäytyä tai kosketus tuntuu epämiellyttävältä, oudolta tai se tekee kipeää.   Aiheesta on hyvä puhua, jotta lapsi oppii tunnistamaan, kun omia rajoja ylitetään ja uskaltaa puolustaa itseään ja kertoa jos jotain ikävää tapahtuu.

Kerro suojaikärajoista

 Suomen rikoslaissa on kaksi suojaikärajaa. Ne ovat 16 ja 18 vuotta. Lapsen on hyvä ikätason huomioon ottaen tietää näistä suojaikärajoista.

 • Lain mukaan alle 16 -vuotiaalle ei saa tehdä seksuaalisia tekoja. Alle 16–vuotiaan katsotaan olevan vielä seksuaalisessa ja psyykkisessä kehityksessä sekä kasvussa erityisen suojelun tarpeessa.
 • 18-vuoden suojaikäraja suojaa lasta ja nuorta perheen sisäiseltä, luottamussuhteessa tai auktoriteettiasemassa tapahtuvalta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Tällaisessa suhteessa nuoreen oleva ei saa tehdä mitään seksuaalisia tekoja alle 18-vuotiaalle. Luottamussuhteessa tai auktoriteettiasemassa ovat esimerkiksi lapsen ja nuoren opettaja tai valmentaja.
 • Saman ikäisten ja samalla ruumiillisella ja henkisellä tasolla olevien alaikäisten välinen suostumukseen perustuva seksuaalinen kanssakäyminen ei ole rangaistavaa.

Nuoren kanssa on hyvä keskustella siitä, että aikuisen seksuaalisesta käytöksestä häntä kohtaan on heti kerrottava luotettavalle aikuiselle. Aikuisen seksuaalinen huomio voi nolottaa nuorta ja aiheuttaa hänessä syyllisyyttä, mutta nuorelle on hyvä painottaa, ettei se ole koskaan hänen vikansa. Alla olevat teot voivat täyttää rikoksen tunnusmerkit, jos kohteena on alle 16-vuotias lapsi tai nuori.

 • epäasialliset seksuaaliset puheet, esimerkiksi vitsit, vartaloa tai intiimiä yksityiselämää koskevat seksuaaliväritteiset kysymykset tai huomautukset.
 • seksuaalisesti vihjailevat ilmeet tai eleet, esimerkiksi itsetyydytystä kuvaavien eleiden esittäminen
 • epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa, WhatsApp-, Snapchat- yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot
 • yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • lapsen tai nuoren houkuttelu katsomaan pornoa, masturbointia, yhdyntää
 • kerrotaan seksuaalisesti latautuneita tapahtumia, ehdotetaan yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja
 • saadaan lapsi toimimaan seksuaalisväritteisellä tavalla esimerkiksi koskettelemaan tai hyväilemään intiimialueitaan tekijän seuratessa lapsen toimintaa (myös webkameralla) tekijä näyttää sukuelintään lapselle (myös web-kameralla)
 • kosketaan lapsen tai nuoren kehon osaa, jota on tavanomaista pitää seksuaalisesti merkityksellisenä: rinnat, sukupuolielin, takapuoli tai reidet, suuteleminen