• Seurassa tulee olla selkeät säännöt, jotka ovat kaikkien tiedossa ja suojaavat lasta ja nuorta kaltoinkohtelulta. Vanhempi voi pyytää seuran säännöt nähtäväkseen.
  • Lasten kanssa toimivilla aikuisilla tulee olla selkeät toimintaperiaatteet siihen, mitä seurassa sallitaan ja mitä ei.Vanhempana voit kysyä millaiset toimintaperiaatteet seurassa lasten kanssa toimimiseen on. Esimerkkiä asioista, joita seurassa tulisi ottaa huomioon näiden toimintaperiaatteiden luomisessa, voi katsoa Et ole yksin -palvelun valmentajien mallisäännöistä.
  • Jokaisessa harrastusryhmässä tulee olla pelisäännöt lapsille, jotka mahdollisesti luodaan yhdessä lasten kanssa. Juttele pelisäännöistä lapsesi kanssa ja siitä mitä nämä säännöt tarkoittavat.
  • Seurassa tulee olla etukäteen valittu henkilö, kuka vastaa epäasiallisen käytöksen tapausten selvittämisestä. Ota selvää kuka on seuran yhteyshenkilö, jos jotain ikävää tapahtuu.
  • Seurassa tulee olla etukäteen mietityt toimintamallit siihen, miten seurassa selvitetään epäasiallisen käytöksen tapauksia tai puututaan kiusaamiseen.  Voit kysyä seuralta, miten kiusaamiseen tai muuhun epäasialliseen käytökseen seurassa puututaan.
  • Seurassa kaikkien lasten kanssa toimivien aikuisten rikostausta tarkistetaan, jos henkilö on yli 3kk kestävässä työsuhteessa. Et ole yksin- palvelu suosittelee rikostaustaotteiden tarkistamista myös vapaaehtoisilta lasten kanssa toimivilta aikuisilta.
  • Seuran tulee aktiivisesti viestiä väkivallan ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä. Vanhempainillassa tulee käsitellä lasten turvallisuuteen liittyviä asioita, ja antaa ohjeita siihen, miten toimitaan, jos lapsi kohtaa minkäänlaista epäasiallista käytöstä seuran toiminnan parissa.